About the Club

Red Devils re-enactment group potraying the 21st Independent Parachute Company.
Specialising in the British Pathfinders of world war two, it is a group made up of
like minded world war two enthusiasts who share the same passion and willingness
to respect and honour the men and women, military and civilians who sacrificed so
much for freedom.

Our aim is to accurately portray the soldiers of 21st IPC by displaying the
equipment used in an educational manner.

We strive to show the public how the Company in the British army´s
history lived and worked.

We portray anything within the 21st Independent Parachute Company,
 from a headquarter, parachute infanteryman, medics to the cook how feed his fellow
friends. As wellas taking part in static displays, we also enhance our knowledge of the
men of the 21st IPC and gain a greater respect of what it was like to be part of the
21st IPC by holding training weekends specifically for the members, this is to ascertain
 a greater understanding and appreciation for the accoplishments and experiences
the 21st IPC obtained.

If you are interested to join our unit and you don´t have a period uniform don´t rush
out to buy one, come to an event and discuss whit us exactly what you need and
learn from the costly mistakes we have made in the past.

Policy and ideology

21st Independent Parachute Company - Living history group, är en oberoende förening utan samarbete eller kopplingar till organisationer vilka återspeglar politiska färgade militärhistoriska enheter.
Föreningen skall ej heller sammankopplas med några projekt vilka ligger utanför det rent militärhistoriska området.

Föreningen är en opolitisk och ideell förening som varken stödjer eller samarbetar med några politiska organisationer eller partier. Vi stödjer vidare inga organisationer vilka utnyttjar militärhistoriska teman i syfte att föra en politisk agenda.

Vårt syfte är endast och allenast att återskapa samt spegla militärhistoriska aspekter i ett pedagogiskt och kulturhistoriskt avseende. Föreningen har inte på något sätt till syfte att glorifiera våldet och krig.

Vi fördömer de brott och övergrepp mot mänskligheten vilka kriminella regimer så som nazityskland, sovjetunionen m.fl historiskt gjort sig skyldiga till.
Denna förening med samtliga medlemmar motsätter sig alla former av rasism och antisemitism, våld mot medmänniskor, odemokratiska åsikter och diskriminerande handlingar.

Med vördnad inför de människor vilka fallit offer för krigsförbrytelser och totalitära regimer beviljas ingen som inte respekterar ovan åsikter medlemskap i föreningen. Kontakta inte oss om ni inte delar vår syn, vi är helt enkelt inte intresserade av era intoleranta åsikter.


We are available for Television and Film production.

21stIPC@gmail.com