tisdag 19 juli 2011

Välkommen / Welcome!

21st Independent Parachute Company Sverige är en ideell historisk förening vars medlemmar genom reenactment, eller levande historia, fördjupar sig i historiken kring 21st Independent Parachute Company.

Utifrån historiska källor och dokument återspeglar
21st Independent  Parachute Company Sverige den tidstypiske soldaten under perioden 1942-46.

Vi deltar även vid historiska evenemang och reenactments för att levandegöra historiken kring detta historiska förband.

Hjärtligt Välkommna

Som General Urquhart hördes säga:
"Oberoende till namn och Oberoende till naturen"

.............................

21st Independent Parachute Company, Sweden, a nonprofit historical association whose members through reenactment or living history, immersed in the history of the 21st Independent Parachute Company.

Based on historical sources and documents reflecting
21st Independent Parachute Company Sweden the typical soldier in the period 1942-46.

We also take part in historical events and reenactments to bring to life the history surrounding this historic joint.

A warm welcome

As General Urquhart was heard to say:
"Independent by name and Idependent by nature"